Reunió preparatòria Mostra i Pressuposts Participatius

26 de gener de 2017